Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12188/2650
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorДонев, Дејанen_US
dc.date.accessioned2019-09-01T08:51:46Z-
dc.date.available2019-09-01T08:51:46Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.citationДонев, Д. (2018). 12 тези за разбирање на Свети Климентовата етика. Годишен зборник на Филозофскиот факултет 71, 35-43.en_US
dc.identifier.issn1857-7938-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12188/2650-
dc.description.abstractКултурата и нејзиниот опсег зависат и од етиката на луѓето кои ја креираат. Заклучокот е базиран на искуството во креирањето на култура на подрачјето кое во еден дел на Европа му го даде описменувањето и новите начини на разбирање на светот. Како таква беше етиката на св. Климент Охридски... Давајќи ни го словото, Бог нè обврзува да правиме добро, а не зло. Разбирајќи го ова, на св. Климент не му беше тешко да отиде чекор понатаму во голото прифаќање на етичките постулати, извикувајќи: „Не е доволно само да се бега од злото, туку истовремено и да се прави добро!“ Ова доведе до начин на однесување кој е: - етика која нуди знаење; - знаење за Бога во себе, за себе; - етика на креирање личен идентитет и признавање и почитување на другите идентитети. Недостатокот од вакво интердисциплинарно размислување за овој вид улога на етиката на овие подрачја, како и за нејзините последици, се отворена можност за глобален пад на културите.en_US
dc.language.isomken_US
dc.publisherФилозофски факултет, Скопјеen_US
dc.relation.ispartofГодишен зборник на Филозофскиот факултетen_US
dc.subjectетика, зло, Бог, едукацијаen_US
dc.title12 тези за разбирање на Свети Климентовата етикаen_US
dc.title.alternative12 thesis for understanding the ethics of St. Clement of Ohriden_US
dc.typeJournal Articleen_US
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
crisitem.author.deptFaculty of Philosophy-
Appears in Collections:Faculty of Philosophy 04: Journal Articles / Статии во научни списанија
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02 DONEV mkd.pdf173.2 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
02a DONEV eng.pdf144.96 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show simple item record

Page view(s)

136
checked on Aug 14, 2022

Download(s)

99
checked on Aug 14, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.