Browsing "Iustinianus Primus Faculty of Law" by Title


Or, select a letter below to start browsing
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Showing results 352 to 371 of 657 < previous   next >
PreviewTitleAuthor(s)Issue DateType
The Western Balkan Countries in a Multi-Speed EuropeZafiroski, Jovan2018Article
DEANOSKA, MSU, 2019_Spisanie-10-konferentsija-FILOZOFIJA-final2.pdf.jpgWhere do we go? – Bioethical and Criminal Law Response to the Concept of ReprogeneticsDeanoska - Trendafilova, Aleksandra2019Article
Whose Family Name upon Birth and Marriage? Macedonian and European PIL PerspectivesDeskoski, Toni; Dokovski, Vangel2016Article
Why Should There be Hate Crime LawsЕлена Михајлова Стратилати2018Journal Article
FACULTY OF LAW TETOVO 2019.pdf.jpgWomen`s Status Upon the Intestate Sucession in Roman and Contemporary North Macedonian LawEsin Kranli Bajram2019Proceeding article
ZAKON O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU – OSNOVA ZA PROMENE U ZAKONU O UPRAVNIM SPOROVIMABORČE DAVITKOVSKI, ANA PAVLOVSKA-DANEVA, ELENA DAVITKOVSKA, IVANA ŠUMANOVSKA-SPASOVSKADec-2017Article
Авторскоправна заштита на филмските дела: со посебен осврт на договорот за филмско делоДабовиќ Анастасовска, Јадранка, Гавриловиќ, Ненад2017Article
АГЕНЦИИТЕ – РЕАЛНА ПОТРЕБА ИЛИ МОДААна Павловска-Данева, Ивана Шумановска-Спасовска, Елена Давитковска2018Article
Административни процедуриИвана Шумановска-Спасовска, Елена Давитковска2022Book
Алтернативен (договорен) имотен режим во брачна и вонбрачна заедницаИгновска, Елена2016Article
„Анализа на именуваните и избраните лица“Gocevski, Dragan ; Maleska Sacmaroska, NedaMar-2018Monograph; Report
Анализа на модалитетите за воспоставување академија за стручно усовршување на административни службенициSikova Natalija; Gocevski, Dragan May-2018Monograph
АНАЛИЗА НА МОЖНОСТА ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА ДРУШТВО СО ОГРАНИЧЕНА ОДГОВОРНОСТ СО ЕДНО ЕВРО ОСНОВНА ГЛАВНИНА ВРЗ ОСНОВА НА ГЕРМАНСКИОТ МОДЕЛGoran Koevski, Borka Tushevska, Darko Spasevski2020Article
АНАЛИЗА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД НАБЉУДУВАНИТЕ СУДСКИ ПОСТАПКИ ВО 2018 ГОДИНАMisoski, Boban ; Petrovska, Natali; Avramovski, Darko2018Book
АНАЛИЗА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД НАБЉУДУВАНИТЕ СУДСКИ ПОСТАПКИ ОД ОБЛАСТА НА ОРГАНИЗИРАНИОТ КРИМИНАЛ И КОРУПЦИЈА ВО 2019 ГОДИНАMisoski, Boban ; Petrovska, Natali; Avramovski, Darko2020Monograph
АНАЛИЗА НА ПРЕКРШОЧНИТЕ ОДРЕДБИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА.pdf.jpgАНАЛИЗА НА ПРЕКРШОЧНИТЕ ОДРЕДБИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ОДНОС НА ВИСИНАТА НА ГЛОБАТАLazetic, Gordana; Gruevska Drakulevski, Aleksandra2010
Kost_benefit_analiza_za_lica_vo_invalidska_kolichka_do_26_god.pdf.jpgАнализа на трошоците за живот на семејствата на лицата до 26 години кои користат инвалидска количка во Република МакедонијаКатерина Шапкова Коцевска2017Technical Report
Transfer na deca romi.pdf.jpgАнализа на трошоците и ефективноста на образовната политика за трансфер на децата Роми во специјалните основи училишта во редовното образование во МакедонијаКатерина Шапкова Коцевска2018Technical Report
АУТОНИМИЈА ВОЉЕ КОД УГОВОРА И ФРАНШИЗИ - САВРЕМЕНИ МПП АСПЕКТИ ВАНУГОВОРНЕ ОДГОВОРНОСТИDeskoski, Toni; Dokovski, Vangel2016Article
„Бегалците и миграцијата во контекстот на балканската рута – дискурсот во Северна Македонија за време на предвремените општи избори 2020 година“Сашо Георгиевски; Ирена Рајчиновска Пандева, Елена Михајлова Стратилати2020Book