Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12188/21918
Title: MBETJET E ANTIBIOTIKËVE NË QUMËSHT: RREZIK I MUNDSHËM PËR SHËNDETIN E NJEIRUT
Authors: Alija, Glulai
Hajrulai musliu, Zehra 
Uzunov, Risto 
Zajmi, Arlinda
Nuhii, Nexhibe
Keywords: Mbetjet e Antibiotikëve, Qumështi, Shëndetit Publik, Metodat e Zbulimit
Issue Date: 2020
Publisher: AAMD
Journal: MEDICUS
Abstract: Antibiotikët janë produkte farmaceutike të cilat përdoren kryesisht për qëllime terapeutike, profilaktike dhe si nxitës të rritjes për të përmisuar efikasitetin e ushqimit. Përdorimi i paligjshëm i antibiotikëve dhe sulfonamideve mund të çojë deri në shfaqjen e mbetjeve të tyre në qumësht, të cilat shkaktojnë rrezik të mundshëm për shëndetin e njeriut dhe efekte të padëshirueshme te konsumatorët. Efektet patologjike nga mbetjet e antibiotikëve janë reaksionet alergjike te individët e mbindjeshëm (penicilinat), rrezistenca bakteriale (fluorokinolonet), efekte kancerogjene (sulfametazina, oksitetraciklina, furazolidoni), efekte mutagjene, nefropati (gentamicinaa) dhe dhe efekte toksike. Prania e mbetjeje të antibiotikëve në qumësht gjithashtu kaanë ndikim negative edhe në ekonomin e industrisë së qumështit. Prandaj, për të mbrojtur shëndetin e njeriut, Bashkimi Evropian ka vendosur nivelet maksimale të mbetjeve (MRL) për shumicën e antibiotikëve dhe sulfonamideve në qumësht dhe produktet tjera ushqimore. Monitorimi i mbetjeve të antibiotikëve është i nevojshëm për të garantuar sigurinë e ushqimit dhe për të parandaluar ekspozimin e konsumatorëve
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12188/21918
Appears in Collections:Faculty of Veterinary Medicine: Journal Articles

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
medicus-dhjetor-pp 435-440-2020.pdf2.19 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

6
checked on Aug 14, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.