Browsing "Faculty of Philosophy" by Author Avirovikj Bundalevska, Irena

Showing results 1 to 14 of 14
PreviewTitleAuthor(s)Issue DateType
Bulgarian passports: existential necessity or identity crisis?Avirovikj, Irena 2015Journal Article
23 Avirovikj eng_Италија.pdf.jpgThe influence of the catholic church on the family in ItalyAvirovikj Bundalevska, Irena 2017Journal Article
dubrovnik.pdf.jpgIs De Facto Partnership a Threat to Marriage? A Case Study from MacedoniaRadulovikj, Makedonka ; Avirovikj Bundalevska, Irena 2016Journal Article
The Need for Marital Education in MacedoniaRadulovikj, Makedonka ; Avirovikj Bundalevska, Irena 2018Journal Article
Youth Perception on Marri (1).pdf.jpgYouth Perception on Marriage and Married Life: an Analysis from the Republic of MacedoniaRadulovikj, Makedonka ; Avirovikj Bundalevska, Irena 2016Proceeding article
Velika Britanija.pdf.jpgВелика Британија и идеите за подунавска федерација, конфедерација и унија (документи)Чепреганов, Т.; Џинго, Т.; Авировиќ, И. ; Николова, С.2016Monograph
Avirovic-Vonbracni zaednici.pdf.jpgДали предбрачните заедници го подобруваат бракот? Поглед кон семејната динамика во MакедонијаАвировиќ Бундалевска, Ирена 2017Proceeding article
Istorija-referat.pdf.jpgДва британски документа за формирањето на Сеамериканскиот словенски конгрес (25 и 26 април 1942 г.) во Детроит.Николова, Славица; Авировиќ, Ирена 2016Journal Article
GZ69.30. Авировиќ, И. - Иселеници-повратници. Нова перспектива на миграциските истражувања во Македонија.pdf.jpgИселеници повратници: нова перспектива на миграциските истражувања во MакедонијаАвировиќ Бундалевска, Ирена 2016Journal Article
Diplomay-Jews.pdf.jpgИталијанската дипломатија и депортацијата на Евреите од МакедонијаАвировиќ, Ирена 2016Proceeding article
Маркетинг во мултикултурни општества: разбирање и промовирање семејна разновидностАвировиќ Бундалевска, Ирена 2017Journal Article
Paper-Shtip-Disabilities-2019.pdf.jpgПоддршка на семејствата со дете со пречки во развојотКескинова, Ангелка ; Радуловиќ, Македонка ; Авировиќ Бундалевска, Ирена ; Драговиќ, Ивана2019Proceeding article
Придонесот на Обединетите Нации за семејствата (осврт на меѓународниот ден на семејството)Радуловиќ, Македонка ; Авировиќ Бундалевска, Ирена ; Кескинова, Ангелка 2019Proceeding article
Семејството и интелектуалната попреченостКескинова, Ангелка ; Радуловиќ, Македонка ; Авировиќ Бундалевска, Ирена ; Драговиќ, Ивана2019Proceeding article