Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12188/1587
Title: Konstantini i Madh dhe tranzicioni nga historia e epokës antike në atë mesjetare
Authors: Atanasovski, Aleksandar 
Issue Date: 2018
Publisher: Instituti Albanologjik, Prishtinë
Source: Atanasovski, A. “Konstantini i Madh dhe tranzicioni nga historia e epokës antike në atë mesjetare”. Gjurmime Albanologjike. Seria e shkencave historike (48) 2018, 37–50.
Journal: Gjurmime Albanologjike. Seria e shkencave historike
Abstract: Ky punim thekson rëndësinë e një altari kushtuar Jupiterit Sacrum, i zbuluar në Ulpianë në afërsi të murit lindor fortifikues të qytetit. Të dhënat epigrafike të ruajtura në altar shprehin qartazi praninë e kultit të Jupiter Fulgur në Ulpianë. Bazuar në të dhënat paleografike dhe analogjitë me monumente të ngjashme në provincat e Danubit, si dhe duke marrë për bazë kontekstin historik të vendit të zbulimit, një datim i përafërt i altarit mund të propozohet në shekujt II-III. Prezenca e epitetit Fulgur deri tani ka qenë e panjohur në mbishkrimet e zbuluara në territorin e Ulpianës, prandaj, me këtë epitet, Jupiteri është dëshmuar për herë të parë në Ulpianë, por edhe në Kosovë. Përderisa nën kualifikimin e shenjtë sacrum, Jupiteri është dëshmuar edhe me parë në përkushtimet dedikuar kultit të tij në Kosovë. Zbulimi i altarit kushtuar Jupiter Fulgur në Ulpianë vetëm sa e konfirmon faktin se Jupiteri adhurohej dhe nderohej gjerësisht në mesin e banorëve të këtij qyteti. Kështu, paraqitja e tij me epitetin Fulgur, vetëm sa e plotëson korpusin e epiteteve me të cilat adhurohej dhe nderohej kulti i tij në qytetin e Ulpianës.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12188/1587
Appears in Collections:Faculty of Philosophy, Collection 04: Journal Articles / Статии во научни списанија

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
punimi_atanasovski.pdf226.89 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record

Page view(s)

9
checked on May 22, 2019

Download(s)

1
checked on May 22, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.