Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12188/15475
Title: RANA INTERVENCIJA I PODRŠKA KOD POREMEĆAJA IZ SPEKTRA AUTIZMA
Authors: Mira Jovanovska
Vesna Lazarovska 
Issue Date: 2019
Publisher: Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu – HURID
Conference: PETI HRVATSKI SIMPOZIJ O RANOJ INTERVENCIJI U DJETINJSTVU, Rano otkrivanje, dijagnostika i podrška kod poremećaja iz spektra autizma, Split, 4-6 travnja 2019
Abstract: Kao rezultat povećane učestalosti poremećaja iz spektra autizma, pojavio se povećani interes stručnjaka, znanstvenika i javnosti za ovim poremećajem. Poremećaj iz spektra autizma (PSA) je neurorazvojni poremećaj koji karakteriziraju oslabljene socijalne komunikacijske vještine i izolirana područja interesa. Postavljanje dijagnoze PSA tijekom prve godine života je otežano pa se u djece mlađe od 18 mjeseci još uvijek ne preporuča. To ne znači da se i u dobi mlađoj od 18 mjeseci ne mogu uočiti mnoga odstupanja i atipičnosti karakteristične za PSA, već da je dijagnostika poremećaja koji je baziran na prepoznavanju obilježja komunikacije i socijalnog ponašanja izrazito otežana u periodu kad se navedene vještine vrlo dinamično mijenjaju i sazrijevaju. Američka pedijatrijska akademija preporučila je skrining za PSA u dobi od 18 i 24 mjeseca, ali nedavne studije su pokazale da se atipično ponašanje može primijetiti i kod djece mlađe dobi. Rana intervencija predstavlja sustav podrške namijenjen djeci s neurorazvojnim faktorima rizika, teškoćama u razvoju i njihovim roditeljima. Suvremeni pristup rane intervencije oslanja se na transdisciplinarni pristup u kojem je komu-nikacija između izravnog pružatelja usluge i ostalih stručnjaka različitih profila na visokoj razini, a obitelj je neizostavna karika u ovom lancu. Rana intervencija ima za cilj potaknuti senzomotorni, emocionalni, socijalni i intelektualni razvoj djeteta te mu omogućiti aktivno i uspješno sud-jelovanje u društvenom životu. Učinci rane intervencije mogu se odnositi na samo dijete, roditelje, širu obitelj te društvo u cjelini (De Moor, Van Waesberghe, Hosman, Jaeken &Miedema, 1993).
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12188/15475
Appears in Collections:Faculty of Medicine: Conference papers

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Knjiga sažetaka.pdf886.4 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

8
checked on Dec 4, 2021

Download(s)

6
checked on Dec 4, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.