Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12188/1518
Title: Византинци – начин на живот. Лекции за студенти.
Authors: Атанасовски, Александар 
Issue Date: 2017
Publisher: Тримакс, Скопје
Source: Атанасовски, А. (2017). Византинци – начин на живот. Лекции за студенти. Скопје: Тримакс.
Description: Материјалот што следува претставува предавања - лекции одржани за студентите на Институтот за историја и архивистика по предметот Византинци – приватен живот. Бидејќи за оваа проблематика во Македонија нема речиси никаква литература, во консултација со студентите, а со цел да се излезе во пресрет на нивните барања за поуспешно подготвување на испитот, тој материјал го преточуваме во книга. [...] Целта на оваа книга е да даде основни познавања за Византинците и да побуди интерес кај младите за понатамошни истражувања токму во областа на историјата на човештвото која што ние ја вбројуваме во секојдневен живот или приватна историја.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12188/1518
Appears in Collections:Faculty of Philosophy, Collection 01: Textbooks / Учебници

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
alatan11.pdf1.74 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record

Page view(s)

21
checked on Aug 23, 2019

Download(s)

10
checked on Aug 23, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.