Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12188/14766
Title: Morfološko-anatomske karakteristike jednogodišnjih prirasta podloga jabuke
Authors: Stojnić, Slobodan
Mićić, Nikola
Đurić, Gordana
Cvetković, Miljan
Gjamovski, Viktor
Issue Date: 22-Feb-2017
Publisher: National and University Library of the Republic of Srpska
Journal: АГРОЗНАЊЕ
Abstract: <jats:p>Anatomsko-morfološke karakteristike izdanaka vegetativnih podloga jabuke (5 klonova podloge M9: T337; Burgmer 984; Fleuron 56; Pajam®1 Lancep i Pajam®2 Cepiland; Jork 9, Mark (MAC 9), M26, Supporter 4 i MM106) ispitivane su u 2013. i 2014. godini, u periodu mirovanja vegetacije. Ispitivane podloge gajene su u modifikovanom zemljišnom supstratu preporučenom za proizvodnju kontejnerskih sadnica, a koji predstavlja smješu zemljišta, pijeska i treseta u odnosu 1:1:1. Kod svih podloga utvrđene su vrijednosti dijametra izdanaka na visini od 25 cm, ukupna površina poprečnog presjeka, površina kore na poprečnom presjeku i procentualna zastupljenost kore u ukupnoj površini poprečnog presjeka izdanka. Dijametar izdanka najveći je kod podloge Pajam 2, a samim tim i površina poprečnog presjeka, dok je najmanja vrijednost dijametra i površina poprečnog presjeka izdanaka konstatovana kod podloge Mark. Najveći udio kore u ukupnoj površini presjeka zabilježen je kod podloge Supporter 4, a najmanji kod podloge Pajam 2. Klonovi podloge M9 međusobno ne pokazuju značajne razlike u pitanju procentualnog udjela kore u poprečnom presjeku. Nije utvrđena direktna veza između udjela kore u presjeku izdanka i dijametra izdanka.</jats:p>
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12188/14766
DOI: 10.7251/agrsr1505603s
Appears in Collections:Institute of Agriculture: Journal Articles

Show full item record

Page view(s)

27
checked on Jun 27, 2022

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.