Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12188/14455
Title: NAČELO SASLUŠANJA STRANAKA U PARNIČNOM POSTUPKU [THE ADVERSARIAL PRINCIPLE IN CIVIL LITIGATION]
Authors: Arsen Janevski, Milka Rakočević
Keywords: parnični postupak, saslušanje stranaka, princip kontradiktornosti, procesna ravnopravnost.
Issue Date: 2019
Publisher: Универзитет у Источном Сарајеву, Правни факултет
Conference: Право и вриједности“, Научни скуп одржан на Правном факултету Универзитета у Источном Сарајеву
Abstract: Načelo saslušanja stranaka je jedan od osnovnih procesnopravnih postulata. Važi za princip koji je od izuzetne važnosti za pružanje kvalitetne pravne zaštite. Kao fundamentalni princip parničnog postupka, načelo saslušanja stranaka se smatra nerazdvojnim atributom svake faze, stadiuma odnosno stepena postupka. Ovim se načelom teži ka ostvarivanju isključivo značajnog cilja – garantiranju procesne ravnopravnosti stranaka u postupku. Izraženo preko latinske maksime audiatur et altera pars (neka i druga strana bude saslušana), načelo saslušanja stranaka, u procesnoj teoriji poznato i kao načelo kontradiktornosti, vekovima prisutno u praksi i teoriji (građanskog) parničnog postupka, pretstavlja neraskidivi deo samog pojma parnice. Ovaj princip teži ka postizanju dva cilja: 1) da se obezbedi ravnopravnost stranaka u postupku zaštite njihovih subjektivnih prava i pravnih interesa, i 2) da sud, u strankama, odnosno u njihovoj diskusiji dobije izvor saznanja o činjenicama koje su relevantne za rešavanje spora. Prilikom elaboracije predmetne problematike, fokus interesovanja autora je stavljen na koncept, značenje i funkciju načela saslušanja stranaka u savremenom parničnom postupku.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12188/14455
ISBN: 978-99938-57-46-4
Appears in Collections:Faculty of Law: Conference papers

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Istočno Sarajevo, 2019.pdf1.54 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

29
checked on Aug 11, 2022

Download(s)

5
checked on Aug 11, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.