Faculty of Dentistry: PhD Theses Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 193
PreviewTitleAuthor(s)Issue DateType
Морфолошки карактеристики на краниофацијалниот комплекс кај индивидуи со Turnerov синдромБајрактарова Мишевска Ц.2013Thesis
Антибактериски ефекти на озонот во гасна состојба и Nd: YAG ласерот IN VIVOНеџмие А.2013Thesis
Проценка на ризични фактори за кариес кај деца проследена преку програмата на кариограм моделотАлимани Јакупи Ј.2013Thesis
Влијанието на возраста врз скелетните антеро-постериорни промени кај пациенти со малоклузија III класа при ортопедска максиларна протракцијаЦарчева Шаља С.2014Thesis
Ретроспективна студија со валоризација на епидемиолошките карактеристики и потенцијалните ризик фактори кај пациенти со расцеп со проспективен тек (1996 – 2009) во Република Македонија.Димовска Р.2013Thesis
Корелација на хемиското и ласерското белење на забите низ призма на можното влијание врз естетскиот ефект, виталноста и ултраструктурата на забитеФилиповска Мицевска В.2014Thesis
Евалуација на имунолошките, микробиолошките и вирусолошките аспекти на денталните имплантиВелевска – Стефковска Д.2014Thesis
Евалуација на јачината на керамичко – цементното поврзување кај целосно керамичките системи – студија IN VITROБајрактарова - Ваљакова Е.2014Thesis
Евалуација на каналната обтурација на коренските канали на забот со микро-компјутер томографијаЕмини Л.2014Thesis
Влијание на различни материјали за пулпино прекривање врз хистопатолошкиот одговор на пулпатаЕфтимоска М.2014Thesis
Евалуација на молекуларни маркери кај орален карциномКирков А.2014Thesis
Влијание на коскените маркери во проценка на минерализација на орално – хируршки коскени дефекти кај пациенти со diabetes mellitusАпостолова Г.2015Thesis
Терапевтска ефикасност на PerioChip хлорхексидин глуконат врз пародонталната болестСали С.2015Thesis
Застапеност на хиподонција кај популацијата во Република МакедонијаПоп Ацев Д.2015Thesis
Епидемиолошки, клинички, бактериски и хистопатолошки профил на дентогени инфекции кај деца на млечни и трајни забиАдемај Кутловци Т.2015Thesis
Процена на вредностите на CAD/CAM системот во однос со конвенционално изработените парцијални скелетирани протезиДаштевски Б.2015Thesis
Компаративна студија помеѓу оралното здравје и природно флуорираните води за пиење во одредени региони на РМАмбаркова В.2015Thesis
Прогностичка сигнификантност на DNA метипацијата и нивото на тумор – супресивна miRNA кај оралнит карциномДвојаковска С.2015Thesis
Евалуација на врската помеѓу цирконијата и порцеланските маси за фасетирањеМијоска А.2015Thesis
Компаративна анализа на морфолошките варијации кај јувенилни и адолесценти со малоклузија III класаПетрова Е.2016Thesis
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 193