Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12188/12246
Title: Старост – грдост: етнографски белешки за бездетните старци во Република Македонија
Authors: Илина Јакимовска, Ана Ашталковска Гајтаноска
Keywords: бездетство, старци, деца, семејство, економија, имот, кампањи
Issue Date: 2017
Publisher: Институт за етнологија и антропологија, ПМФ, УКИМ, Скопје
Journal: ЕтноАнтропоЗум 16, ИЕА, Скопје 2017 (130-146)
Abstract: Во текстот фокусот е ставен на животните приказни на бездетни стари лица низ Македонија. Теренските материјали вклучуваат интервјуа со бездетни брачни партнери во различни села низ Македонија спроведени во последните 15 години. Преку нивните приказни се истражуваат промените во традициските вредности и норми поврзани со старите родители или сродници. Посебно внимание е посветено на парадоксалната (и понекогаш иронична) позиција на овие луѓе кои поради генералната тенденција на напуштање на старите родители од страна на нивните деца завршуваат подеднакво осамени и ранливи како и родителите во многудетните семејства.Иако големото семејство не е веќе гаранција за достоинствена старост, токму овие тн. „традициски вредности“ беа промовирани од Владата на Република Македонија во периодот 2006-2017, преку јавни кампањи кои ги претставуваат големите семејства како вредност која треба да се одржи и негува. Текстот ја истражува оваа ситуација меѓу реалната состојба на старите и конструираната идеализирана претстава за безбедна и среќна старост која ги комбинира економските, политичките како и емоционалните аспекти.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12188/12246
DOI: https://doi.org/10.37620/EAZ1716
Appears in Collections:Faculty of Natural Sciences and Mathematics: Journal Articles

Show full item record

Page view(s)

5
checked on May 14, 2021

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.