tasheva.jpg picture
Full Name
Tasheva Poceska, Marija
Vernacular Name
Марија Ташева Поцеска
 
Variants
Ташева Поцеска, Марија
Tasheva Poceska, M.
Ташева Поцеска, М.
 
Main Affiliation
 
Loading... 2 0 5 0 false
Loading... 3 0 5 0 false

Publications

Results 1-19 of 19 (Search time: 0.034 seconds).

PreviewTitleAuthor(s)Issue DateType
1The Early Аmerican Sociology in the Context of the Sociology-Politics Relation PolemicTasheva Poceska, Marija 2019Journal Article
2The Exodus of the Macedonians From Aegean Macedonia - a Process of Individual and Collective TraumaTasheva Poceska, Marija ; Minoski, Konstantin 2017Journal Article
3Аномија и девијација – Мертоновата теорија за општествените услови на девијацијатаТашева Поцеска, Марија 1982Journal Article
4Дефиниции на заедницата во американската социологијаТашева Поцеска, Марија 1980Journal Article
5Етничкиот идентитет и етничкиот статус: американските искустваТашева Поцеска, Марија 1996Journal Article
6Етничките групи и процесите на приспособување и асимилација: американски искустваТашева Поцеска, Марија 1997Journal Article
7Етничките предрасуди и етничката дискриминацијаТашева Поцеска, Марија 1998Journal Article
8Карл Маркс и некои современи концепции на класата и класниот конфликтТашева Поцеска, Марија 1983Journal Article
9Концептот на ереста во христијанствотоТашева Поцеска, Марија 2011Journal Article
10Македонската етничка група во КанадаТашева Поцеска, Марија 1992Journal Article
11Македонските истражувања на Јозеф ОбрембскиТашева Поцеска, Марија 2004Journal Article
12Макс Вебер: живот, дело, придобивкиТашева Поцеска, Марија 2001Journal Article
13Некои определби на етничноста и етничката група во социолошката теоријаТашева Поцеска, Марија 1996Journal Article
14Неоеволуционизмот во делото на Талкот ПарсонсТашева Поцеска, Марија 1984Journal Article
15Религиската толеранција низ историјата: пред и после појавата на христијанствотоТашева Поцеска, Марија 2010Journal Article
16Религијата и класатаТашева Поцеска, Марија 2007Journal Article
17Социологијата во функција на ефикасното работење во стопанствотоТашева Поцеска, Марија 1985Journal Article
18Стратификација и мобилност: функционалистичките сфаќања на промените во општествената структураТашева Поцеска, Марија 1991Journal Article
19Црквите во акултурационите процеси на БалканотТашева Поцеска, Марија 1995Journal Article