trajkova.PNG picture
Full Name
Stamenkova Trajkova, Verica
Vernacular Name
Верица Стаменкова Трајкова
 
Variants
Стаменкова Трајкова, Верица
Stamenkova Trajkova, V.
Стаменкова Трајкова, В.
 
Main Affiliation
 
Loading... 2 0 5 0 false
Loading... 3 0 5 0 false

Publications

Results 1-10 of 10 (Search time: 0.029 seconds).

PreviewTitleAuthor(s)Issue DateType
1Интереси, вредности и вредносни ориентации на младитеСтаменкова Трајкова, Верица 1992Journal Article
2Ментални проблеми и нарушувања кај децата жртви на насилство во семејствотоСтаменкова Трајкова, Верица 1998Journal Article
3Ментално-хигиенски проблеми кај децата без родителска грижаСтаменкова Трајкова, Верица 1995Journal Article
4Психо-социјална програма за превенција од злоупотреба на дрога кај младитеСтаменкова Трајкова, Верица ; Белевска, Дијана; Трајков, Иван 2000Journal Article
5Семејството и пореметувањата во поведението кај адолесцентитеСтаменкова Трајкова, Верица 1996Journal Article
6Семејството и раниот третман на детето со пречки во интелектуалниот развојСтаменкова Трајкова, Верица ; Трајков, Иван 1997Journal Article
7Структура на вредносниот систем кај студентите од Филозофскиот факултетСтаменкова Трајкова, Верица 1997Journal Article
8Теории за интелектуална структураСтаменкова Трајкова, Верица 1989Journal Article
9Учеството на семејните фактори во етиологијата на наркоманијатаСтаменкова Трајкова, Верица ; Дивјак, В.1994Journal Article
10Физиолошки основи и генетска детерминираност на интелигенцијатаСтаменкова Трајкова, Верица 1991Journal Article