Loading... 2 0 5 0 false
m.jpg picture
Full Name
Apostolov, Aleksandar
Vernacular Name
Александар Апостолов
 
Variants
Апостолов, Александар
Apostolov, A.
Апостолов, А.
 
Main Affiliation
 
Loading... 3 0 5 0 false

Publications
(Articles)Results 1-10 of 10 (Search time: 0.036 seconds).

PreviewTitleAuthor(s)Issue DateType
1Вардарска Македонија од Првата светска војна до изборите за Конституантата - 28 ноември 1920Апостолов, Александар 1962Journal Article
2Еден необјавен француски документ од 1916 година за Балканот и aвтономијата на МакедониjaАпостолов, Александар 1971Journal Article
3Извештаи на белгиските дипломатски претставници за Илинденското востаниеАпостолов, Александар 1969Journal Article
4Колонизацијата во Прилепско меѓу двете светски војниАпостолов, Александар 1978Journal Article
5Колонизацијата во составот на аграрната реформа во стара Југославија на територијата на НРМАпостолов, Александар 1963Journal Article
6Некои форми во политиката на денационализацијата и асимилацијата на македонскиот народ во стара ЈугославијаАпостолов, Александар 1966Journal Article
7Обиди за колонизација на Македонија во условите на националните пропаганди на соседните државиАпостолов, Александар 1963Journal Article
8Осврт врз ајдутството и арамиството во ЗлетовскоАпостолов, Александар 1973Journal Article
9Преглед на прилозите објавени во „Годишен зборник” на Филозофскиот факултет на Универзитетот во Скопје од книга 1 (1948) до книга 15 (1964)Апостолов, Александар 1963Journal Article
10Развитокот на трговската куќа Арсо и Милан ГеновиАпостолов, Александар 1968Journal Article