ssim.jpg picture
Full Name
Simonovska, Suzana
Vernacular Name
Сузана Симоновска
 
Variants
Симоновска, Сузана
Simonovska, S.
Симоновска, С.
 
Main Affiliation
 
Working groups
 
Email
suzanas@fzf.ukim.edu.mk
 
Loading... 2 0 5 0 false
Loading... 3 0 5 0 false

Publications

Results 1-17 of 17 (Search time: 0.035 seconds).

PreviewTitleAuthor(s)Issue DateType
1CONCERNS OF REGULAR TEACHERS ABOUT.pdf.jpgConcerns of regular teachers about inclusive education of students with disabilitiesDimitrova Radojichikj, Daniela ; Simonovska, Suzana ; Kitkanj, Zoran 2020Proceeding article
2The Cultural Conceptions of Masculinity and Femininity: the Divergence of Masculine and Feminine CultureSimonovska, Suzana ; Vasev, Stefan2023Journal Article
3High Education in the Balkans and the Inclusion of WomenJovanovski, Dalibor ; Simonovska, Suzana 2016Journal Article
4Rethinking the new international division of labour through the lens of gender and class differences: garment industry and prison labourSimonovska, Suzana ; Petkovska, Neda2019Journal Article
5Sexual Violence in Marriage and Intimate Relationships: Synthetic View About MacedoniaSimonovska, Suzana ; Dimitrievska, Vesna 2016Journal Article
6Во светот на симулација и симулакрумиСимоновска, Сузана 2007Journal Article
7Етиката и социјалната работаСимоновска, Сузана ; Нацковска-Вељковиќ, Билјана2016Journal Article
8Етичките димензии на генетичкиот инженерингСимоновска, Сузана 2006Journal Article
9Културните концепции за мажественоста и женственоста: дивергенција на маскулинистичка и феминистичка култураСимоновска, Сузана ; Васев, Стефан2023Journal Article
10Ламетри и крајот на милениумотСимоновска, Сузана 1999Journal Article
11Мишел Фуко и новите форми на знаење како моќ и доминацијаСимоновска, Сузана 2003Journal Article
12Некои аспекти на теоријата на познанието на Митко ИлиевскиСимоновска, Сузана 1994Journal Article
13„Новата“ глобална поделба на трудот промислена низ призмата на родот и класните разлики: текстилната индустрија и затворскиот трудСимоновска, Сузана ; Петковска, Неда2019Journal Article
14Предизвиците на сексуалното и репродуктивно здравје и права на девојчињата и младите жени со попреченостСимоновска, Сузана ; Васев, Стефан2023Proceeding article
15Различните општествени димензии на поимите време и работа за мажите и женитеСимоновска, Сузана ; Спасовска, Елена2011Journal Article
16Феминистичка етика – одговор на елитизмот, сексизмот и родовите обрасци во моралотСимоновска, Сузана 2010Journal Article
17Хуманистичката мисла и духот на времетоСимоновска, Сузана 1997Journal Article