Browsing by Subject аблаут, македонски, протоиндоевропски, зборообразување

Showing results 1 to 1 of 1
PreviewTitleAuthor(s)Issue DateType
За улогата на аблаутот при зборообразувањето на имињата во македонскиот јазикЏукеска, Елена 2017Proceeding article