Browsing by Author Дабовиќ Анастасовска, Јадранка, Гавриловиќ, Ненад

Showing results 1 to 5 of 5
PreviewTitleAuthor(s)Issue DateType
Neke dileme oko reformisanja posebnih oblika ugovora o prodaji u radnoj verziji Građanskog zakonika Republike MakedonijeДабовиќ Анастасовска, Јадранка, Гавриловиќ, Ненад2017Article
Авторскоправна заштита на филмските дела: со посебен осврт на договорот за филмско делоДабовиќ Анастасовска, Јадранка, Гавриловиќ, Ненад2017Article
Модалитети на правната заштита на потрошувачите од нечесните договорни клаузули во европското право и правните системи на земјите на регионот: состојби и перспективиДабовиќ Анастасовска, Јадранка, Гавриловиќ, Ненад2016Article
Одговорност даваоца услуга у европском уговорном праву и у правним системима земаља региона: општи режимДабовиќ Анастасовска, Јадранка, Гавриловиќ, Ненад2017Article
Понуда за закључење уговора у пројекту грађанске кодификације Републике МакедонијеДабовиќ Анастасовска, Јадранка, Гавриловиќ, Ненад2017Article