Browsing by Author Maneva, Elica

Showing results 1 to 17 of 17
PreviewTitleAuthor(s)Issue DateType
Skopje. Eight millennia of life, culture, creativityMitrevski, Dragi ; Lilchikj Adamsen, Viktor ; Maneva, Elica ; Dimitrova, Elizabeta 2020Monograph
Археолошки траги од култот на мртвите на средновековната некропола „Крстеви“ – Демир КапијаМанева, Елица 1996Journal Article
Водочка варијанта на кружни наушници од крајот на XV векМанева, Елица 2005Journal Article
Гробот 42 од ПепелиштеМанева, Елица 1999Journal Article
Гробот 942 од некрополата Водоча – пример за обнародување на средновековниот накитМанева, Елица 2011Journal Article
Два честита прстена-печатника на неидентификувана личност од XVI век од ВодочаМанева, Елица 2007Journal Article
Кој бил носител на боздоганот шестопер од Водоча?Манева, Елица 2008Journal Article
Накитот од гроб 463 од Водоча - крај на XV-XVI векМанева, Елица 2006Journal Article
Од средновековните појасни гарнитури до подоцнежните пафтиМанева, Елица 2012Journal Article
Прилог кон решавањето на убикацијата на средновековниот град БитолаМанева, Елица 1986Journal Article
Свечената машка одежда од крајот на XV век – Некропола Водоча, Гроб 934Манева, Елица 2010Journal Article
Скопје. Осум милениуми живот, култура, творештво.Митревски, Драги ; Лилчиќ Адамсен, Виктор ; Манева, Елица ; Димитрова, Елизабета 2019Monograph
Скорпион како амблем на војнички прстен од ВодочаМанева, Елица 2009Journal Article
emaneva1990.pdf.jpgСредновековен накит од СР МакедонијаМанева, Елица 1990Thesis
Средновековната некропола кај Базиликата Де во ХераклејаМанева, Елица 1986Journal Article
Токајски наушници од МакедонијаМанева, Елица 1991Journal Article
Чукарка, село Очипале, Делчевско – средновековна некрополаМанева, Елица 2003Journal Article