Browsing by Author Simonovska, Suzana

Showing results 1 to 18 of 18
PreviewTitleAuthor(s)Issue DateType
CONCERNS OF REGULAR TEACHERS ABOUT.pdf.jpgConcerns of regular teachers about inclusive education of students with disabilitiesDimitrova Radojichikj, Daniela ; Simonovska, Suzana ; Kitkanj, Zoran 2020Proceeding article
The Cultural Conceptions of Masculinity and Femininity: the Divergence of Masculine and Feminine CultureSimonovska, Suzana ; Vasev, Stefan2023Journal Article
High Education in the Balkans and the Inclusion of WomenJovanovski, Dalibor ; Simonovska, Suzana 2016Journal Article
Rethinking the new international division of labour through the lens of gender and class differences: garment industry and prison labourSimonovska, Suzana ; Petkovska, Neda2019Journal Article
Sexual Violence in Marriage and Intimate Relationships: Synthetic View About MacedoniaSimonovska, Suzana ; Dimitrievska, Vesna 2016Journal Article
Во светот на симулација и симулакрумиСимоновска, Сузана 2007Journal Article
Етиката и социјалната работаСимоновска, Сузана ; Нацковска-Вељковиќ, Билјана2016Journal Article
Етичките димензии на генетичкиот инженерингСимоновска, Сузана 2006Journal Article
Културните концепции за мажественоста и женственоста: дивергенција на маскулинистичка и феминистичка култураСимоновска, Сузана ; Васев, Стефан2023Journal Article
Ламетри и крајот на милениумотСимоновска, Сузана 1999Journal Article
Мишел Фуко и новите форми на знаење како моќ и доминацијаСимоновска, Сузана 2003Journal Article
Некои аспекти на теоријата на познанието на Митко ИлиевскиСимоновска, Сузана 1994Journal Article
„Новата“ глобална поделба на трудот промислена низ призмата на родот и класните разлики: текстилната индустрија и затворскиот трудСимоновска, Сузана ; Петковска, Неда2019Journal Article
Предизвиците на сексуалното и репродуктивно здравје и права на девојчињата и младите жени со попреченостСимоновска, Сузана ; Васев, Стефан2023Proceeding article
Различните општествени димензии на поимите време и работа за мажите и женитеСимоновска, Сузана ; Спасовска, Елена2011Journal Article
Техничките можности и духотСимоновска, Сузана 2002Thesis
Феминистичка етика – одговор на елитизмот, сексизмот и родовите обрасци во моралотСимоновска, Сузана 2010Journal Article
Хуманистичката мисла и духот на времетоСимоновска, Сузана 1997Journal Article