Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12188/9521
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorDeskoski, Tonien_US
dc.contributor.authorDokovski, Vangelen_US
dc.date.accessioned2020-11-10T20:02:25Z-
dc.date.available2020-11-10T20:02:25Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12188/9521-
dc.description.abstractУ овом тексту аутори врше анализу о положају слабије странке код уговора о франшизи из међународног приватно-правног аспекта. Анализа је усмерена ка утврђивању могућности самих странака код уговора о франшизи, поред избора меродавног права о њиховим договорним односима, да могу да одаберу и меродавно право за њихове вануговорне односе. У домену одговорности за проузроковану штету о људском понашању суди се на основу ефеката тог понашања. 1 Као прeмиса од које полазе аутори је допуштеност избора меродавног права за вануговорне односе сaгласно регулативе РИМ II са једне стране и условљавањa ex ante избора меродавног права са посебним условима. Аутономија воље је назив избора меродавног права, колизиона норма или правило међународног приватног права – синоними који дозвољавају странкама да одаберу право државе као меродавно у односу једног односа са страним елементом. 2 Шта се услова тиче, њих аутори анализирају из аспекта потребе заштите слабије странке код уговора о франшизи. При томе, аутори дају и комплетан преглед теоретских ставова у односу питања да ли су у сваком случају уговори о франшизи адхезиони уговори или па, постоји и могућност за њихово преговарање. За тај циљ, аутори нуде и компаративан преглед уговора о франшизи са једне стране са уговорима о изнајмљивању возила (rent-a-car), са једним циљем - да укажу на разлике које постоје и између уговора у којима постоји слабија странка (поред уговора за запошљавање, потрошачких уговора и уговора о осигурању).en_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherПравни факултет, Универзитет у Крагујевац, Србијаen_US
dc.titleАУТОНИМИЈА ВОЉЕ КОД УГОВОРА И ФРАНШИЗИ - САВРЕМЕНИ МПП АСПЕКТИ ВАНУГОВОРНЕ ОДГОВОРНОСТИen_US
dc.typeArticleen_US
dc.relation.conferenceXII Мајко Саветовање „Услуге и одговорност“en_US
item.grantfulltextopen-
item.fulltextWith Fulltext-
Appears in Collections:Faculty of Law: Journal Articles
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Deskoski, Dokovski, 2016.pdf11.41 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item record

Page view(s)

24
checked on Oct 3, 2022

Download(s)

75
checked on Oct 3, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.