Browsing "Faculty of Economics" by Subject Виенска конвенција, меѓународна продажба на стоки, подрачје на примена, меѓународно трговско право.