Browsing "Faculty of Dentistry" by Title


Or, select a letter below to start browsing
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Showing results 1 to 20 of 440  next >
PreviewTitleAuthor(s)Issue DateType
Amelogenesis imperfecta: естетска (непротетичка) реставрацијаБајрактарова Б, Георгиев З, Сотировска А, Мишевска Ц, Јовановска М.1997Proceeding article
Cheilitis angularis код пацијената носиоца мобилних протеза са смањеном висином загрижаја код Diabetes mellitus-аАнтовска-Ивановска Љ. Филјански М. Велески Д. Јанкуловска Е. Бундевска Ј. Дејаноски К.1986Proceeding article
Dentes praedecidui: клиничка и хистолошка испитивања.Бајрактарова Б. Нечева Љ. Коцева В. Георгиев З.1984Proceeding article
Fisseal F како средство за залевање на фисури и јамичкиАпостолова Д, Пандов К.2002Proceeding article
Fisseal F како средство за фисилација на фисуритеАпостолова Д, Димитровска С.2002Proceeding article
Helioseal-ова превентивна реставрација при инвазивна залевачка техникаБајрактарова Б, Доцевска В.1994Journal Article
Quo vadis implantologieАтанасовски З, Арсовски Д, Георгиевска К.1994Proceeding article
Solcoseryl-от во терапијата на Stomatitis aphtosa chronica recidivansАтанасова Е, Ставрева А, Ивановски К.1991Proceeding article
Активирање на Т-клетките при јувенилен периодонтитисАтанасовска А, Димитровски В, Поповска М, Пешевска С.1999Proceeding article
Активноста на алкалната и киселата фосфатаза, глутамат пируват трансаминаза, глутамат оксалат трансаминаза и лактат дехидрогеназа кај пациенти со прогресивна пародонтопатија (магистерски труд)Белазелкоска Златанка1981Thesis
Алвеоларна ерупција и елонгација на коренот на трајните забиБајрактарова Б, Доцевска В, Мишевска Ц.1997Proceeding article
Анализа и процена на влијанието на коронарната и апикалната микропропустливост врз неуспехот на ендодонтската терапија (докторска дисертација)Ковачевска Ивона2007Thesis
Анализа на луксираноста на носачите во врска со фрактура на телото на мостотБајевска Ј, Мирчев Е.1997Proceeding article
Анализа на постигнатите функционално-естетски резултати со хируршкото лекување на прогениите (магистерски труд)Ајети Иниз2005Thesis
Анализа на степенот на осетливост кај препариран и импрегниран заб за вештачка коронка во зависност од количеството на флуор (магистерски труд)Капушевска Билјана1990Thesis
Анализа редукције пацијената током ортодонтског третманаБајрактарова-Ѓорчулеска Н. Ѓоргова Ј.1981Proceeding article
Анкета: примена на превентивно залевање на фисурите во Р. МакедонијаБајрактарова Б, Делиџакова-Солева В, Сотировска А.1993Journal Article
Антибактериски ефекти на озонот во гасна состојба и Nd: YAG ласерот IN VIVOАјети Неџмие2014Thesis
Асоцијација помеѓу пародонталната и хроничната бубрежна болестАна Белазелковска2017Thesis
Аспекти на протетичката рехабилитација кај пациенти со мандибуларен дисфункциски синдромАлабаковски М, Гугучевски Љ, Велески Д, Јамакоски О, Панчевска С.1997Proceeding article