Browsing "Faculty of Dentistry" by Issue Date

Jump to a point in the index:
Showing results 1 to 20 of 3267  next >
PreviewTitleAuthor(s)Issue DateType
Прилог кон идентификација на забалотоМилошевски П.1085Journal Article
Како се одразуваат заразните болести на слузокожата во устатаСмилев Д.1953Journal Article
Забниот кариес кај децата во однос на флуорот во НР МакедонијаСмилев Д.1954Journal Article
Забите и здравјетоЖелезаров Д.1955Proceeding article
Забниот кариес во однос на флуорот во НР МакедонијаСмилев Д.1957Journal Article
Одонтогена фокална инфекција во етиологијата на ревматичните заболувањаСмилев Д.1958Journal Article
Случај импактираних доњих предњих зубаТавчиовски И, Томчева Н.1960Journal Article
За проблемот на виличните фрактури и нивното лекувањеСмилев Д.1960Journal Article
Етиологија чељустних фрактура у НР МакедонијиСмилев Д.1961Journal Article
Превентивна екстензија и секундарен кариесВасилевски Б.1962Proceeding article
Значењето на репаратурите по MomeВасилевски Б, Јарчевски З.1962Proceeding article
Изработка на мост преку конвергентни и дивергентни носачи со помош на телескоп коронкиСимов Ѓ, Брановачки Д.1962Journal Article
Малигни манифестации во оралната празнинаСмилев Д.1962Journal Article
Кратак извештај о зубоздравственом просвеќивању и зубоздравственој организацији у НРМНечева Љ1962Proceeding article
Правилна препарација и тешкотии во врска со неаВасилевски Б.1963Proceeding article
Ендемска флуороза во едно подрачје на НРМТавчиовски И, Томчева Н, Нечева Љ.1963Journal Article
Патолошки фрактури на мандибВасков И.1964Journal Article
Елементарна интерна медицина: учебник за студенти по стоматологијаАрсов Д1964Book
Претпротетичко хируршко оформување на алвеоларниот гребен на максилатаВасков И.1964Journal Article
Нашето искуство во третирањето на прогените загризиСерафимова С.1964Journal Article