Browsing "Faculty of Civil Engineering" by Subject longitudinal roughness, pavement structure, reconstruction, rehabilitation

Showing results 1 to 1 of 1
PreviewTitleAuthor(s)Issue DateType
ВЛИЈАНИЕ НА РАЗЛИЧЕН ТИП НА САНАЦИЈА ВО КОЛОВОЗНАТА КОНСТРУКЦИЈА, ВРЗ ПОСТИГНУВАЊЕ НА КВАЛИТЕТ НА РАМНОСТА НА ВОЗНАТА ПОВРШИНАМијоски, Г., Топаловска Анѓелевска, М., Николиќ, Л., Бајрами, Н.Nov-2019Article