Browsing "Institute of Economics" by Author д-р Неда Петроска – Ангеловска; д-р Катерина Хаџи Наумова-Михајловска

Showing results 1 to 1 of 1
PreviewTitleAuthor(s)Issue DateType
Можности за примена на концептот на зелена економија во МСП во Република Северна Македонијад-р Неда Петроска – Ангеловска; д-р Катерина Хаџи Наумова-Михајловска2021Book