Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12188/23063
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorA. Hasanien_US
dc.contributor.authorK. Mironskaen_US
dc.contributor.authorL. Karevaen_US
dc.contributor.authorK. Stavricen_US
dc.date.accessioned2022-09-22T08:30:28Z-
dc.date.available2022-09-22T08:30:28Z-
dc.date.issued2021-12-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12188/23063-
dc.description.abstractHyrje: Sindroma multisistemike inflamatore tek femijet (MIS-c) eshte gjendje e rralle por serioze e cila lidhet me infekcionin SARS-COVID-2. Qellimi i ketij punimi eshte publikimi i pervojes tone me femije me MIS. Pershkrimi i simptomeve klinike, analizave laboratorike, mikrobiologjike dhe trajtimit do te sherbej ne rritjen e njohurive per kete syndrome te re tek femijet. Rezultatet: Jane pershkruar simptomet, shenjat klinike, analizat laboratorike dhe mikrobiologjike ne 18 femije te hospitalizuar ne repartin e Imunologjise ne periudhen dhjetor 2020-shtaror 2021. Te gjithe femijet jane pranuar ne repart me vlera te larte te parametrave inflamator, me temperature te larte minimum 3 dite para pranimit si dhe analiza serologjike pozitive per SARS-COVID2 infekcion. Ne asnje femije nuk eshte izoluar patogjen mikrobiologjik si shkaktar i mundshem etiologjik. Simptomet me te shpeshta ishin ato te traktit gastrointestinal ne 88.8% te femijeve. Ndryshimet ne lekure, edeme dhe hipotensioni ishin te pranishem ne 61.1% te rasteve. 4 femije (22.2%) ishin me simptome e shenja te apendicitit akut, tre prej te cileve jane operuar, nje eshte trajtuar ne menyre konzervative. 3 femije ishin me miokardit/perikardit dhe me pankreatit akut. Vetem nje femije (5.5%) ishte me shenja te insuficiences akute renale. Perfundimi: Femijet me MIS mund te kerkojne trajtim intenziv pediatric dhe qasje multidiciplinare ne trajtim.Njohja dhe identifikimi I hershem I kesaj gjendje si dhe udhezimi ne kohe per trajtim specialistik eshte me rendesi te veqante.en_US
dc.language.isoalen_US
dc.publisherMedicus 2021, Vol. 26 (3): 330-338.en_US
dc.subjectSARS-COVID2en_US
dc.subjectCOVID19en_US
dc.subjectSindroma inflamatore multisistemikeen_US
dc.titleSindroma inflamatore multisistemike te femijet e asocuar me SARS-Covid 2 – karakteristikat klinike dhe trajtimi.en_US
dc.typeArticleen_US
item.grantfulltextnone-
item.fulltextNo Fulltext-
crisitem.author.deptFaculty of Medicine-
crisitem.author.deptFaculty of Medicine-
crisitem.author.deptFaculty of Medicine-
Appears in Collections:Faculty of Medicine: Journal Articles
Show simple item record

Page view(s)

24
checked on Nov 30, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.