Browsing "Faculty of Philosophy" by Author Jachova, Zora


Or, select a letter below to browse by last name
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Showing results 8 to 17 of 17 < previous 
PreviewTitleAuthor(s)Issue DateType
Psychoacoustic Characteristics of Tinnitus in Relation to Audiometric ProfileRistovska, L.; Jachova, Zora ; Stojcheska, V.2019Journal Article
14. Jachova et al. 2015. Quality of life of deaf adolescents.pdf.jpgQuality of life of deaf adolescentsJachova, Zora ; Karovska Ristovska, Aleksandra ; Naumoska, Kristina; Filipovska, Maja2015Proceeding article
37-44-PSIHOLOSHKO PEDAGOSHKI PREGLED-Karovska-Jachova.pdf.jpgTransitions of the children with disabilities from the early intervention services in the regular schoolsKarovska Ristovska, Aleksandra ; Jachova, Zora 2006Journal Article
zjacova2001.pdf.jpgВизуелната перцепција на гласовите на македонскиот стандарден јазик и нејзиното значење за едукацијата на слушно оштетените лицаЈачова, Зора 2001Thesis
Од интеграција до инклузивно образование на децата со специјални образовни потреби во Р. МакедонијаЈачова, Зора 1999Journal Article
Општествено-економските аспекти на образованието и воспитанието на децата и младината со пречки во развојот.PDF.jpgОпштествено-економските аспекти на образованието и воспитанието на децата и младината со пречки во развојот во сегашните услови на транзицијаАјдински, Љупчо; Јачова, Зора ; Димитрова, Даниела ; Чичевска, Наташа 1998Proceeding article
preduchilishno vospitanie.pdf.jpgПредучилишното воспитание на децата со пречки во развојот – предуслов за успешно интегративно образованиеЈачова, Зора ; Солтирова, Елизабет; Икономова, Славица; Чичевска, Наташа ; Георгиева, Наташа1997Journal Article
Примање и обработка на јазичните информации при визуелната перцепција на говоротЈачова, Зора 2001Journal Article
Проблеми во учењето на почетното читање кај глувите децаЈачова, Зора 1995Journal Article
Специфичности во читањето и пишувањето кај децата со оштетен слухЈачова, Зора 2004Journal Article