Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12188/17539
Title: REGRUTIRANJE ADMINISTRATIVNIH SLUŽBENIKA U JAVNOM SEKTORU U REPUBLICI SJEVERNOJ MAKEDONIJI
Other Titles: RECRUITMENT OF ADMINISTRATIVE SERVANTS IN THE PUBLIC SECTOR IN THE REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA
Authors: Shumanovska-Spasovska Ivana
Issue Date: 2021
Publisher: VELEUČILIŠTE „LAVOSLAV RUŽIČKA“ U VUKOVARU COLLEGE OF APPLIED SCIENCES „LAVOSLAV RUŽIČKA“ IN VUKOVAR
Journal: ZBORNIK RADOVA CONFERENCE PROCEEDINGS, 11. MEĐUNARODNA KONFERENCIJA RAZVOJ JAVNE UPRAVE
Conference: 11th INTERNATIONAL CONFERENCE DEVELOPMENT OF PUBLIC ADMINISTRATION
Abstract: Osoblje, tj. zaposlenici u organizaciji jedna su od bitnih sastavnica svake institucije. Kao i bitan resurs potreban za ostvarenje organizacijskih ciljeva. Stoga je planiranje, zapošljavanje, odabir i upravljanje ljudskim resursima u instituciji pitanje koje zaslužuje poseban interes za istraživanje. Ispunjavanje osnovnih principa rada u javnom sektoru, poput učinkovitosti, djelotvornosti, odgovornosti, profesionalnosti, ovisi o odabiru osoblja u organizaciji, a naravno da utječe na jačanje integriteta institucija. U ovom će radu predmet istraživanja biti način zapošljavanja i odabira administrativnih službenika u javnom sektoru u Republici Sjevernoj Makedoniji. Cilj je odgovoriti na pitanja koja se odnose na način popunjavanja slobodnih radnih mjesta u javnom sektoru, a to je prije svega putem javnog oglasa - kada je riječ o novom zapošljavanju, putem internog oglasa - kada je riječ o napredovanju zaposlenicima i kroz mobilnost - odnosno raspoređivanjem ili preuzimanjem administrativnih službenika. Rad će također obuhvatiti pitanja vezana za planiranje novih zapošljavanja, odnosno kako se utvrđuje potreba za novim zaposlenjem, odabir kandidata za zapošljavanje, koja su tijela uključena u postupak izbora kandidata i kako se u postupku pruža pravna zaštita za odabir kandidata. Svrha istraživanja je predstaviti najnovija zakonska rješenja u vezi s regulacijom postupka popunjavanja upražnjenih radnih mjesta u javnom sektoru u Republici Sjevernoj Makedoniji, kao i buduće perspektive u vezi s afirmacijom ovog pitanja, uzimajući u obzir prethodna iskustva , ali i usporedna rješenja. Slijedom toga, tijekom istraživanja koristit ćemo pozitivnopravnu metodu, povijesnu metodu, empirijsku i usporednu metodu. Ključne riječi: javni sektor, državna uprava, administrativni službenici, zapošljavanje osoblja.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12188/17539
Appears in Collections:Faculty of Law: Journal Articles

Show full item record

Page view(s)

11
checked on Aug 11, 2022

Download(s)

3
checked on Aug 11, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.