Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12188/16521
Title: РЕФЕРЕНТНИ МОДЕЛИ БОНДРУЧНИХ И ЛАКИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА ЗА СКОПСКУ ОБЛАСТ
Authors: Гјоргји А. Димков
Keywords: референтни модел, бондручне, монтажне, конструктивни систем, процес изградње, спољашни изглед, топлотна и звучна изолација, отпорност на пожар, економичност, везивна средства и повезивања, флексибилност, уштеда енергије.
Issue Date: 2020
Abstract: Неколико деценија уназад, грађевинарство карактерише висок технолошки развој. Јавни објекти грађени су од стакла и челика, то јест од материјала који представљају резултат савремене технологије, типичне за ово време. Стамбени објекти су и даље грађени од бетона и опекарских производа, применом скоро истих техника као 70-тих година 20-ог века. Поставља се питање да ли ће бити могуће да дрво има већу примену у савременом грађевинарству у градњи стамбених објеката? Данас се ова сировина употребљава мање или више декоративно у архитектури. Главни аргументи у напорима да се повећа позитивна слика о дрвеним производима су да је дрво еколошко, здраво, социјално прихватљиво, као и стилско, лепо и јединствено. Производња нових кућа базирана употребом дрвета може бити успешна једино ако су укупни трошкови конкурентни насупрот градњи другим материјалима. Дрво је постало популаран материјал и за куће и за ентеријере друштвених објеката. Све анкете показују да људи радо прижељкују коришћење дрвета у њиховом окружењу. Инвеститори веома често повезују појам „индустријске“ производње - са појмом лошег квалитета. Истина треба бити апсолутно супротна: производња елемената од дрвета и целих кућа у систему индустријске градње, мора произвести бољи квалитет насупрот грађењу на лицу места на градилишту. У оквиру истраживања је урађена компаративна анализа искустава у изградњи и експлоатацији бондручних и префабрикованих лаких монтажних објеката на бази примера из Скопске области, у намери да се покажу предности изградње овог типа објеката у односу на објекте изграђене класичним начином градње, како са техничко-технолошког, тако и са енергетског аспекта. Главни циљ истраживања је дефинисање референтног модела за вредновање бондручних и лаких монтажних објеката, обухватајући неколико параметара (перформанси): спољашњи изглед (финална обрада), топлотна и звучна изолација, отпорност на пожар, економичност, конструктивни систем и процес изградње (технологија грађења), везивна средства и повезивање елемената, флексибилност и уштеда енергије. Упоредном анализом одрећених система за изградњу бондручних и лаких монтажних објеката ствара се могућност за истраживање нових форми и креативних иновацијских концепата конструктивних система и архитектуре породичне куће. Анализирањем система на овај начин, препознаће се и утврдити вредности и предности ових система, чиме се могу истински реафирмисати традиционалне архитектонске форме развијањем једне савремене варијанте, како по питању примењених материјала, тако и по питању нивоа материјализације и обраде. Истраживање је спроведено следећим општим, посебним методама и специфичним методским поступцима и техникама: историјски метод, компаративни метод, анализа, синтеза, студија случаја, интервју.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12188/16521
Appears in Collections:Faculty of Architecture: PhD Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DOKTORAT Gjorgji Dimkov (finalna verzija).pdf6.34 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Page view(s)

37
checked on Mar 20, 2023

Download(s)

12
checked on Mar 20, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.