Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12188/1533
Title: Primer uticaja visokih opterećenja na promenu granulometrijskog sastava grubozrnog materijala
Authors: Angelova, Elena
Papić, Jovan
Peševski, Igor
Keywords: ispitivanja u velikom obimu, krupnozrni material, visoka opterećenja
Issue Date: 2017
Conference: Geotehnički aspekti građevinarstva
Abstract: Tačnost geotehničkih ispitivanja tačnost zavisi od više faktora, gde se kao jedan od značajnijih ističe veličina testa. Naime, isptivanja u velikoj razmeri su neophodna kada se ispituju materijali iz kamenoloma, koji se najčešće primenjuju prilikom izgradnje nasutih brana. Međutim, usled opterećenja dolazi do oštećenja i usitnjavanja materijala, što se, pored ostalog, odražava i na deformacije brana. U okviru rada prezentovani su nalazi iz namenskih ispitivanja u velikoj razmeri na krupnozrnom materijalu sa aspekta promene granulometrijskog sastava u domenu veoma visokih opterećenja.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12188/1533
Appears in Collections:Faculty of Civil Engineering: Conference papers

Show full item record

Page view(s)

9
checked on Feb 19, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.