Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12188/1528
Title: Raspoložive „rezerve“ posmične otpornosti i stabilnosti kosina kod hidrojalovišta
Authors: Papić, Jovan
Abazi, Sead
Keywords: hidrojalovište, pijesak, nezasićenost, posmična otpornost, stabilnost kosina
Issue Date: Nov-2016
Conference: 7. savjetovanje Hrvatskog geotehničkog društva
Abstract: Hidrojalovišta su objekti kapitalnog značaja kod kojih se nizvodna brana od jalovinskog pijeska nasipa u vlažnom stanju, koji uslijed dreniranja smanjuje stupanj zasićenosti, što povoljno utječe na ponašanje hidrojalovišta. Ipak, ovi se aspekti rutinski proračunavaju u vodozasićenom stanju, pa uvijek ostaje dilema o „rezervi“ posmične otpornosti, odakle proizlazi interes da se ispitaju osobine jalovišnog pijeska u različitim uvjetima zasićenja i da se dalje isti koriste u analizama za proračun naprezanja i deformacija hidrojalovišta te njihove stabilnosti. Znajući ovako određene karakteristike, dalje je moguće provoditi optimizaciju hidrojalovišta, zahvaljujući numeričkim modeliranjima gdje je moguće nanositi laboratorijski opredjeljene parametre na različite visine analiziranog hidrojalovišta. Ovakva namjenska ispitivanja se tijekom 2016. godine provode na nekoliko visokoobrazovnih institucija, a dalje su primjenjuju u proračunima. Dobiveni laboratorijski-numerički rezultati doprinose postupnom razjašnjavanju uloge i utjecaja nezasićenosti na posmičnu otpornost, deformabilnost i stabilnosti kosina jalovišnog pijeska.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12188/1528
Appears in Collections:Faculty of Civil Engineering: Conference papers

Show full item record

Page view(s)

10
checked on Aug 19, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.