Browsing "Ss. Cyril and Methodius University in Skopje" by Issue Date

Jump to a point in the index:
Showing results 1 to 20 of 990  next >
PreviewTitleAuthor(s)Issue DateType
sidovski1960.pdf.jpgРазвитокот на индустријата во НР Македонија во периодот меѓу двете светски војниСидовски, Коста1960Thesis
Школството во Македонија од крајот на XVIII до 70-те години на XIX век (со особен осврт на македонското преродбенско училиште)Кантарџиев, Ристо1960Thesis
dmiljovska1962.pdf.jpgКласне снаге национално-ослободилачког покрета македонског народа у другој половини XIX векаМиљовска, Десанка1962Thesis
astojanovski1962.pdf.jpgДервенџиството во МакедонијаСтојановски, Александар1962Thesis
bpanov1965.pdf.jpgТеофилакт Охридски како извор за средновековната историја на македонскиот народПанов, Бранко1965Thesis
nbosale1965.pdf.jpgГимназијата и ученикот во условите на реформираниот школски системБошале, Никола1965Thesis
adamjanovski1966.pdf.jpgОсновите и битните белези на свесната активност како дидактички принципДамјановски, Анатоли1966Thesis
kartov1973.pdf.jpgКултурно-просветната политика на Југославија спрема македонскиот народ во периодот меѓу двете светски војниКартов, Владо1973Thesis
rterzioski1973.pdf.jpgБугарската културно-просветна политика во скопската и битолската окупациона област во време на Втората светска војнаТерзиоски, Растислав1973Thesis
smarusic1975.pdf.jpgЕфикасност употребе цртежа у професионалној оријентацији ученикаМарушиќ, Свето1975Thesis
Македонскиот стих и напевЛинин, Александар1976Thesis
Димензиите на личноста како детерминанти во изборот на насоката за школување во гимназијата и идното занимањеБунташески, Бранко1977Thesis
Улогата на предучилишните установи во подготвувањето на децата за поаѓање на училиште од различни семејни срединиПетров, Никола 1979Thesis
rkirjazovski1980.pdf.jpgНародноослободителниот фронт и други македонски организации на Македонците од Егејска Македонија во текот на граѓанската војна и по неа (1945–1960)Кирјазовски, Ристо1980Thesis
Влијанието на реформираниот систем на насоченото средно градежно образование врз продуктивноста на трудотЈанкоски, Драган1980Thesis
ptgeorgievski1981.pdf.jpgСоцијалната структура на студентите во СР Македонија и нејзиното влијание врз изборот на факултетотГеоргиевски, Петре Т.1981Thesis
Патолошка дентална ресорпција: процена на етиопатогенезата преку анализа на ресорптивното полеДимкова Матовска, Љупка1981Thesis
Andragoški ciklus u obrazovnoj praksi udruženog radaPastuović, Nikola1981Thesis
Промени во пародонциумот по експериментално предизвикана трауматска оклузијаШабанов, Ерол1982Thesis
zstojkovic1982.pdf.jpgВезе радничког и социјалистичког покрета у Србији и Македонији до 1919 годинеСтојковиќ, Живан1982Thesis