ilo.jpg picture
Full Name
Trajkovski, Ilo
Vernacular Name
Ило Трајковски
 
Variants
Трајковски, Ило
Trajkovski, I.
Трајковски, И.
 
Main Affiliation
 
Working groups
 
Email
ilo@fzf.ukim.edu.mk
 
Loading... 2 0 5 0 false
Loading... 3 0 5 0 false

Results 1-15 of 15 (Search time: 0.025 seconds).

PreviewTitleAuthor(s)Issue DateType
1Genre et rapports sociaux de sexe (Gender and Social Relations of Sex).pdf.jpgGenre et rapports sociaux de sexeTrajkovski, Ilo 2013Journal Article
2Oд цивилноопштествена кон граѓанскосодружничка македонскојазична рецепција на современиот поим за societas civilisТрајковски, Ило 1997Journal Article
3The Place and the Role of Civic Education in the Republic of Macedonia.pdf.jpgThe Place and the Role of Civic Education in the Republic of MacedoniaTrajkovski, Ilo 2003Journal Article
4Political identities in the Republic of Macedonia Book Review.pdf.jpg[review] Hristova Lidija and collaborators, Political Identities in the Republic of MacedoniaTrajkovski, Ilo 2013Article
5The Traumatizing Politics of Transitional Justice Policies: The Macedonian Case of LustrationTrajkovski, Ilo 2008Proceeding article
6The Traumatizing Politics of Transitional Justice Policies: the Macedonian Case of LustrationTrajkovski, Ilo 2017Journal Article
7Местото и улогата на граѓанското образование во Република МакедонијаТрајковски, Ило 2005Journal Article
8Од кризолошка кон постмодерна социологија на кризата на „Реал-социјализмот“Трајковски, Ило 1991Journal Article
9Политичка партиципацијаТрајковски, Ило 2004Journal Article
10Политичката исклучивост и општествената исклученост во Република МакедонијаТрајковски, Ило 2019Journal Article
11Постиндустријализмот и социолошката теоријаТрајковски, Ило 1992Journal Article
12Приемот на поимно теориската дихотомија Gemainshaft/gesellschaft во македонската социологија: надоградување на придонесот на Томислав ЧокревскиТрајковски, Ило 2010Journal Article
13Релевантноста на Веберовиот толковен пристап кон политичкотоТрајковски, Ило 2001Journal Article
14Социјалната подвижност и политичката партиципација: теориски рамкиТрајковски, Ило 2007Journal Article
15Јазичниот плурализам во Уставот на Петтата француска републикаТрајковски, Ило 2009Journal Article