Browsing by Type Book chapter


Or, select a letter below to start browsing
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Showing results 173 to 192 of 217 < previous   next >
PreviewTitleAuthor(s)Issue DateType
razvoj na govorot vo prvite 6 godini_new.pdf.jpgВоспитувачот, писменоста и говорниот развој кај децатаДамовска, Лена ; Шеху, Флорина; Фрицханд, Ана ; Барбареев Кирил2019Book chapter
Гротескното преобликување како можност за жанровска интерференција.pdf.jpgГротескното преобликување како можност за жанровска интерференција (од Аристофан до Сервантес)Tasevska Hadji Boshkova, Iskra 2013Book chapter
Дијалошкиот метод на М. М. Бахтин и Бахтиновниот кружок.pdf.jpgДијалошкиот метод на Михаил Михајлович Бахтин и Бахтиновиот кружокИскра Тасевска2018Book chapter
Дијалошкиот метод на М. М. Бахтин и Бахтиновниот кружок.pdf.jpgДијалошкиот метод на Михаил Михајлович Бахтин и Бахтиновиот кружокTasevska Hadji Boshkova, Iskra 2018Book chapter
Дијалошкиот метод на М. М. Бахтин и Бахтиновниот кружок.pdf.jpgДијалошкиот метод на Михаил Михајлович Бахтин и Бахтиновиот кружокИскра Тасевска2018Book chapter
Ембрионален развиток на структурите во и околу усната празнина (формирање на забите -одонтогенесис)Бајрактарова Б2004Book chapter
ЕФЕКТИТЕ НА СТЕРЕОТИПИЗАЦИЈАТА ВО БУГАРСКАТА КНИЖЕВНОСТ НА ДЕВЕТНАЕСЕТТИОТ ВЕК.pdf.jpgЕфектите на стереотипизацијата во бугарската книжевност од деветнаесетиот век (во драмата „Криворазбраната цивилизација“ на Добри Војников и поемата „Изворот на белоногата“ на Петко Славејков)Трајче СтамескиMay-2019Book chapter
Жанровските карактеристики на словата на Кузман Шапкарев.pdf.jpgЖанровските карактеристики на словата на Кузман ШапкаревTasevska Hadji Boshkova, Iskra 2016Book chapter
2004 Lukijan - Za nemirniot besednik.pdf.jpgЗа немирниот беседник и неговите стрелиСаракински, Војислав 2004Book chapter
Карневализацијата во романот „Бабаџан“ од Живко Чинго.pdf.jpgКарневализацијата во романот „Бабаџан“ од Живко ЧингоTasevska Hadji Boshkova, Iskra 2017Book chapter
Кон Правните папируси од Птолемајски и Римски Египет, приредени од Даниела ТошеваСаракински, Војислав 2020Book chapter
Кон преводот на Хигиновите митови.pdf.jpgКон преводот на Хигиновите митовиКочовска Стевовиќ, Светлана 2016Book chapter
2005 Takit - Kon Analite na Kornelij Takit.pdf.jpgКон „Аналите“ на Kорнелиј ТакитСаракински, Војислав 2005Book chapter
Kon Istoriite na Kornelij Takit.pdf.jpgКон „Историите“ на Kорнелиј ТакитСаракински, Војислав 2013Book chapter
11.Карапејовски, Бобан. 2019. „[Кон] Монографскиот труд ‘Синдромот обезгласеност’“, 107–108, .pdf.jpg[Кон] Монографскиот труд ‘Синдромот обезгласеност’2019Book chapter
Македонскиот деветнаесетвековен расказ во контекст на жан. промени.pdf.jpgМакедонскиот деветнаесетвековен расказ во контекст на жанровските промениTasevska Hadji Boshkova, Iskra 2017Book chapter
Македонскиот деветнаесетвековен расказ во контекст на жан. промени.pdf.jpgМакедонскиот деветнаесетвековен расказ во контекст на жанровските промениTasevska Hadji Boshkova, Iskra2017Book chapter
Исхрана кај напреднати белодробни заболувања.pdf.jpgМедицинска диететикаД-р Петранка Мишевска; Д-р Владимир Андреевски Jan-2016Book chapter
„Мечта на еден старец“ од Григор Прличев среде жанровите на македонската литература од 19 векTasevska Hadji Boshkova, Iskra 2018Book chapter
Одредница за Науме Радически.pdf.jpgНауме РадическиTasevska Hadji Boshkova, Iskra 2019Book chapter