Browsing by Type Thesis


Or, select a letter below to start browsing
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Showing results 1 to 20 of 934  next >
PreviewTitleAuthor(s)Issue DateType
Churilov-final.pdf.jpgExperimental and Analytical Research of Strengthened MasonrySergey ChurilovJun-2012Thesis
kmitreski2018.pdf.jpgInternational conflict management through prevention of proliferation of nuclear weapons of mass destructionМitreski, Kosta2018Thesis
MJ-PhD-Executive-Summary-LDADM.pdf.jpgLinked Data Application Development MethodologyJovanovik, Milos Nov-2016Thesis
METOD ITERACIONIH FAKTORA U RESAVANJU PROBLEMA PRENOSA ZRACENJA ATOMIMA SA VISE NIVOA U ZVEZDANIM ATMOSFERAMAKuzmanovska Barandovska, Olgica2010Thesis
vandonova2019.pdf.jpgOрганизациска поставеност на системот на стручното образование и обука во Република Македонија и Сојузна Република Германија – состојби и перспективиЧапова, Верче2019Thesis
bkodjasinska2018.pdf.jpgThe role of formal vs. informal child protection systems in the context of conflict prevention and sustainable peacebuildingKodjasinska, Bojana2018Thesis
vachkoska1993.pdf.jpgАграрот и селото во Македонија 1945–1955 годинаАчкоска, Виолета 1993Thesis
mgjurovska2013.pdf.jpgАктивните политики и невработеноста во Република МакедонијаЃуровска, Маја2013Thesis
Активноста на алкалната и киселата фосфатаза, глутамат пируват трансаминаза, глутамат оксалат трансаминаза и лактат дехидрогеназа кај пациенти со прогресивна пародонтопатија (магистерски труд)Белазелкоска Златанка1981Thesis
diliev2005.pdf.jpgАкционите истражувања во унапредување на воспитно-образовниот процесИлиев, Деан2005Thesis
mkrasniqi2012.pdf.jpgАлбанската национална преродба, Мисионерското Библиско друштво и бекташизмот 1814–1897 годинаКрасниќи, Мемли2012Thesis
msejdini2013.pdf.jpgАлбанскиот јазик како изборен предмет во деветгодишното образованиеСејдини, Мерита2013Thesis
ajakupovski2011.pdf.jpgАлбанско-италијанските односи од 1926 до април 1939 годинаЈакуповски, Ајрула2011Thesis
bemini2015.pdf.jpgАлбанското движење 1878–1900Емини, Бесник2015Thesis
mavstoickova2014.pdf.jpgАнализа и вреднување на работата во организации од социјалната сфераАврамовска-Стоичкова, Маја2014Thesis
Анализа и процена на влијанието на коронарната и апикалната микропропустливост врз неуспехот на ендодонтската терапија (докторска дисертација)Ковачевска Ивона2007Thesis
Анализа на постигнатите функционално-естетски резултати со хируршкото лекување на прогениите (магистерски труд)Ајети Иниз2005Thesis
bnaumovska2007.pdf.jpgАнализа на процесот на пишување кај децата со тешкотии во читањето и пишувањетоНаумовска, Билјана2007Thesis
Анализа на степенот на осетливост кај препариран и импрегниран заб за вештачка коронка во зависност од количеството на флуор (магистерски труд)Капушевска Билјана1990Thesis
mmitevska2014.pdf.jpgАнализа на стратегиските концепти на НАТОМитевска, Марија2014Thesis