Browsing by Author Dokovski, Vangel

Showing results 1 to 13 of 13
PreviewTitleAuthor(s)Issue DateType
2. „(Не)допуштеност аутономије воље код вануговорне одговорности за штету из повреде права интелектуалне својинеDeskoski, Toni; Dokovski, Vangel2017Article
Arbitrability Corporate Disputes - Focus on EmploymentsDeskoski, Toni; Dokovski, VangelNov-2017Article
Arbitratbility of Defamation Disputes: Expanding the Boundaries of Arbitrability in MacedoniaDeskoski, Toni; Dokovski, VangelOct-2017Proceedings
Arbitratbility of Defamation Disputes: Expanding the Boundaries of Arbitrability in MacedoniaDeskoski, Toni; Dokovski, Vangel2017Article
THE BIRTH AND RISE OF THE INTERNATIONAL COMMERCIAL COURTS IN PARIS - BOOSTING LITIGATION OR ALTERNATIVE TO ARBITRATIONDeskoski, Toni; Dokovski, Vangel; Kocev, LjubenDec-2019Article
Characterization of Family Name upon Marriage in Private International LawDeskoski, Toni; Dokovski, VangelJun-2017Article
Lex contractus for specific contracts under the Rome I RegulationDeskoski, Toni; Dokovski, VangelJun-2019Article
Notes on Arbitrability - Focus on objective arbitrability-Deskoski, Toni; Dokovski, VangelJun-2018Article
Party Autonomy in Family Matters in the European and in the Macedonian Private International Law - from a Comparative PerspectiveDeskoski, Toni; Dokovski, VangelJun-2016Article
PARTY AUTONOMY IN FAMILY MATTERS IN THE EUROPEAN AND IN THE MACEDONIAN PRIVATE INTERNATIONAL LAW - FROM A COMPARATIVE PERSPECTIVEDeskoski, Toni; Dokovski, Vangel2016Article
Whose Family Name upon Birth and Marriage? Macedonian and European PIL PerspectivesDeskoski, Toni; Dokovski, Vangel2016Article
АУТОНИМИЈА ВОЉЕ КОД УГОВОРА И ФРАНШИЗИ - САВРЕМЕНИ МПП АСПЕКТИ ВАНУГОВОРНЕ ОДГОВОРНОСТИDeskoski, Toni; Dokovski, Vangel2016Article
Основи аутономија воље у савременим међунардоним трговачким транскацијамаDeskoski, Toni; Dokovski, VangelMay-2018Article