Browsing by Author Цана Ф

Showing results 1 to 3 of 3
PreviewTitleAuthor(s)Issue DateType
Клинички карактеристики на пневмонија кај пациенти со инфлуенца во сезона 2010/11Спасовска К ; Миленковиќ З ; Гроздановски К ; Демири И ; Цветановска М ; Кирова Урошевиќ В; Стевановиќ М; Рангелов Г; Цана Ф2012Proceeding article
Клинички, епидемиолошки карактеристики на бруцелоза кај постара популацијаЦана Ф; Кртева Љ; Рангелов Г; Димзова М ; Демири И ; Босилковски М 2012Proceeding article
Нарушена функција на органите како предиктор на исход кај болните со тешка сепса.Демири И ; Гроздановски К ; Миленковиќ З ; Спасовска К ; Цветановска М ; Кирова-Урошевиќ В; Стевановиќ М; Цана Ф; Рангелов Г2012Proceeding article