Browsing by Author Milenkovikj, Zvonko


Or, select a letter below to browse by last name
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Showing results 52 to 71 of 80 < previous   next >
PreviewTitleAuthor(s)Issue DateType
Влијание на нарушената функција на органите и органските системи врз исходот кај болни со тешка сепсаGrozdanovski, Krsto ; Milenkovikj, Zvonko ; Kalamaras, Patricija; Spasovska, Katerina ; Demiri, Ilir 2008Article
IMG_5053.jpg.jpgВлијание на параметрите на системската инфламација врз исходот кај болни со тешка сепсаДемири И ; Миленковиќ З ; Гроздановски К ; Каламарас П2007Proceeding article
IMG_2743.jpg.jpgДали Sars CoV-2 инфекција ни беше потребна за будење на потребата за изготвување на алгоритам за инвазивни габични инфекцииЗ. Миленковиќ ; К. Гроздановски ; М. Цветановска ; К. Спасовска ; Д. Наунова-Јовановска; И. Демири ; М. Стевановиќ ; Г. Рангелов; Д. Кочински; Р. Цветковски; В. Семенакова; Ф. Цана; А. Милосављевиќ; А. Дервишов2022Proceeding article
IMG_2782.jpg.jpgЕвалуација на имунохроматографски тестови за детекција на ХИВ антителаСеменакова Цветковска В; Миленковиќ З ; Стојковска С; Стевановиќ М ; Забазновска Л; Шуманска Ж2007Proceeding article
20220302_105157.jpg.jpgЕпидемиолошки и клинички карактериски кај сепса.Гроздановски К ; Миленковиќ З ; Спасовска К ; Демири И ; Цветановска М ; Кирова Урошевиќ В2016Proceeding article
Здравствена нега во радиологијатаGeorgievska-Ismail, Ljubica ; Kostov, Jorgo ; Srbinovska Kostovska, Elizabeta ; Trajkovska, Meri ; Chaloska Ivanova, Viktorija ; Dokikj, Dejan ; Kondova Topuzovska, Irena ; Milenkovikj, Zvonko ; Mirchevski, Vladimir ; Mirchevski, Mirko; Spirovski, Zoran ; Despotovski, Despot; Antovikj, Svetozar ; Ristovski, Slobodan ; Kaftandjiev, Igor ; Spasov, Marko ; Mirchevska Zogovska, Elizabeta ; Cholanchevski, Risto 2022Book
IMG_5049.jpg.jpgЗначење на концентрацијата на лактатите и Ц-реактивниот протеин во предвидување на исходот кај болните со тешка сепсаГроздановски, К ; Миленковиќ, З ; Каламарас, П; Демири И ; Спасовска, К 2010Proceeding article
IMG_5056.jpg.jpgЗначење на моделот за предвидување на морталитет кај болните со тешка сепса.Grozdanovski, Krsto ; Миленковиќ З ; Каламарас П; Демири И 2007Proceeding article
IMG_5030.jpg.jpgЗначењето на вредностите на протеините на акутната фаза Ц-реактивен протеин и прокалцитонин во диференцијација на бактериски од вирусни менингитисиЦветановска М ; Миленковиќ З ; Каровски К; Кирова-Урошевиќ В; Наунова Јовановска Д; Гроздановски К ; Демири И ; Спасовска К ; Семенакова-Цветковска В; Цветановски В2012Proceeding article
Инфективни БолестиДимитриев, Димитар; Ивановски, Љубомир; Миленковиќ, Звонко ; Груневска, Виолета; Кондова-Топузовска, Ирена ; Босилковски, Миле ; Гроздановски, Крсте ; Тошевски, Бобан; Стевановиќ, Милена ; Димзова, Марија ; Гашева, Магдалена; Евтимовска, Цветанка; Стојковска, Снежана Jul-2012Book
IMG_5054.jpg.jpgКатетер асоцирани уринарни инфекции на одделот за Интензивна нега на клиниката за Инфективни болести.Миленковиќ З ; Пешликовска Г; Бошкоска Е; Стојовска П; Грозданвоски К ; Демири И ; Арапова М2007Proceeding article
IMG_5030.jpg.jpgКлинички и ликворни карактеристики на пурулентните менингитисиЦветановска М ; Цветановска М ; Каровски К; Кирова-Урошевиќ В; Јованова Наунова Д; Гроздановски К ; Демири И ; Спасовска К 2012Proceeding article
IMG_5030 (1).jpg.jpgКлинички карактеристики на пневмонија кај пациенти со инфлуенца во сезона 2010/11Спасовска К ; Миленковиќ З ; Гроздановски К ; Демири И ; Цветановска М ; Кирова Урошевиќ В; Стевановиќ М ; Рангелов Г; Цана Ф2012Proceeding article
IMG_5045 (1).jpg.jpgКлиничко-епидемиолошки карактеристики и КИР-генскиот профил на првите случаи на невроинвазивна WNV инфекција во Република МакедонијаМиленковиќ З ; Петличковски А ; Гроздановски К ; Кирова В; Цветановска М ; Демири И ; Спироски М 2012Proceeding article
IMG_2783.jpg.jpgКриптококен менингит кај пациентите со СИДА,-искуство на Универзитетската Клиника за Инфективни болести и фебрилни состојби-СкопјеСтевановиќ М ; Семенакова, В; Бошкоска, В; Миленковиќ, З 2012Proceeding article
IMG_5030.jpg.jpgКритично болни пациенти со инфлуенца во сезона 2010/11Спасовска К ; Гроздановски К ; Миленковиќ З ; Демири И ; Кирова-Урошевиќ В; Цветановска М ; Стевановиќ М 2012Proceeding article
IMG_5030.jpg.jpgМоделирање на иницијалниот емпириски тераписки пристап во лекувањето на пурулентните менингитиси.Миленковиќ З ; Каровски К; Миронски С; Трајков И; Ангелова Ј; Стојовска П; Гроздановски К ; Кирова-Урошевиќ В; Цветановска, М ; Михова С; Наунова Јовановска Д; Марковски Ѓ; Стевановиќ М ; Демири И ; Рангелов Г2012Proceeding article
IMG_5030.jpg.jpgНарушена функција на органите како предиктор на исход кај болните со тешка сепса.Демири И ; Гроздановски К ; Миленковиќ З ; Спасовска К ; Цветановска М ; Кирова-Урошевиќ В; Стевановиќ М ; Цана Ф; Рангелов Г2012Proceeding article
Практикум по инфектологија за стоматолози : вежби за студенти по стоматологијаИвановски, Љубомир; Миленковиќ, Ѕвонко ; Груневска, Виолета; Кондова-Топузовска, Ирена ; Стојковска, Снежана ; Босилковски, Миле ; Марковски, Вело; Гроздановски, Крсто ; Стевановиќ, Милена ; Василевска, Маја; Тошевски, Бобан; Цветановска, Марија ; Урошевиќ, Валерија; Димзова, Марија ; Маринковиќ, Сања; Видиниќ, Иван; Богоева, Сунчица2007Book
IMG_5057.jpg.jpgПрогностичка вредност на Ц-реактивниот протеин и Неоптерин кај болни со пневмонија.Каламарас П; Миленковиќ З ; Грозданоски К ; Демири И 2007Proceeding article