Browsing by Author Dimitrievska, Vesna

Showing results 1 to 10 of 10
PreviewTitleAuthor(s)Issue DateType
The perspective of the newly impoverished citizens in the Republic of MacedoniaDimitrievska, Vesna 2021Journal Article
Sexual Violence in Marriage and Intimate Relationships: Synthetic View About MacedoniaSimonovska, Suzana ; Dimitrievska, Vesna 2016Journal Article
Влијанието на образованието врз ставовите на сиромашните семејства и факторот образование во Република МакедонијаДимитриевска, Весна 2008Journal Article
Макс Вебер за каузалноста на општествените истражувањаДимитриевска, Весна 2001Journal Article
Обем и движење на малолетничката деликвенција во СкопјеДимитриевска, Весна 1995Journal Article
Перспективата на новоосиромашените граѓани во Ρепублика ΜакедонијаДимитриевска, Весна 2021Journal Article
Прилог кон определувањето на поимот општествена девијацијаДимитриевска, Весна 1989Journal Article
vdimitrievska2002.pdf.jpgПричини и општествени последици од сиромаштијата во Република МакедонијаДимитриевска, Весна 2002Thesis
Сиромаштијата и маргинализацијата на ромските семејстваДимитриевска, Весна 2010Journal Article
Теории за сиромаштијатаДимитриевска, Весна 2005Journal Article